Retslingvistisk Netværk (RELINE) er et internationalt forskningsnetværk der har til formål at fremme tværvidenskabelige studier af interaktionen imellem ret og sprog.
Netværket inkluderer forskere fra alle dele af verden og repræsenterer mange forskellige discipliner og interesser: jurister, lingvister, retorikere, kommunikationsforskere, filosoffer, politologer og antropologer.