8. juni 2020

EU Horizon 2020-bevilling gør fakultetet til en del af ITN-netværket

Network of people

Det Juridiske Fakultet er en del af Det Innovative Uddannelsesnetværk (ITN), som uddanner en ny generation af innovative forskere.

Marta AndhovLektor Marta Andhov (Center for Privat Governance) er en del af Sustainability and Procurement in International, European og National Systems (SAPIENS), som har fået tildelt et Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Network (ITN) bevilling på 29,4 mio. kr., heraf 2,06 mio. kr. til Det Juridiske Fakultet.

Formålet med Det Innovative Uddannelsesnetværk (ITN) er at uddanne en ny generation af kreative, iværksætterorienterede og innovative forskere i begydelsen af deres karriere, så de kan tage aktuelle og fremtidige udfordringer op og omsætte viden og idéer til produkter og tjenester til økonomiske og sociale fordele.

Med Horisont 2020-finansieringen vil Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet for første gang nogensinde indgå som partner i et ITN-netværk. Lektor Marta Andhov vil blive inddraget i den overordnede projektkoordinering med kollegaer, ligesom hun vil vejlede og være med til at vejlede flere af ph.d.-kandidaterne.

SAPIENS projektet vil sikre bæredygtige offentlige indkøb

SAPIENS kombinerer 10 universiteter fra otte lande ledet af Universitetet i Torino og ikke-akademiske partnere i syv lande.

Kernen i projektet er 15 ph.d.-projekter om forskellige tværfaglige aspekter af bæredygtige offentlige indkøb i forbindelse med opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling - SDG'er. De 15 ph.d.-studerende vil deltage i et fælles uddannelsesprogram, deltage i fælles offentlige engagements-, formidlings- og impactaktiviteter og drage fordel af en række relevante praktikophold hos offentlige institutioner, tænketanke, lobbyister og internationale organisationer.

Projektet vil ikke blot give 15 forskere på et tidligt stadium i deres karrierer ekstraordinære, globale forsknings- og uddannelsesmuligheder, men vil også bidrage til at øge den generelle kvalitet og innovation af ph.d.-uddannelser i og uden for Europa. Målet er at skabe betydelige forskningsresultater inden for jura, økonomi, erhvervsstudier og samfundsvidenskab, gøre dem åbent tilgængelige, lette de politiske beslutningstageres, tænketankes, erhvervslivets og de juridiske og andre erhvervs udnyttelse af denne viden og at uddanne en unikt kvalificeret kohorte med faglige perspektiver inden for, men også uden for den akademiske verden.

Projektet vil blive ledet fra Universitetet i Torino under ledelse af netværkskoordinator Roberto Caranta bistået af en projektkoordinator, uddannelsesdirektør Martin Trybus (Birmingham Universitet), formidlings- og kommunikationslederen Marta Andhov (Københavns Universitet) og den etiske, åbne videnskab og ligestillingsforkæmper Małgorzata Koszewska (Lodz Polyteknisk læreanstalt). Holdet suppleres af førende bæredygtighedseksperter fra Corvinus Universitet i Budapest, Tor Vergata Universitet i Rom, Hasselt Universitet, Gävle Universitet, Babes-Bolyai Universitet og Greenwich Universitet. Desuden bidrager 18 partnere til uddannelsesprogrammet, herunder European Bank for Reconstruction and Development, International Training Centre of the International Labour Organisation, George Washington University, Fair Trade Advocacy Group, Stichting Fair Trade Advocacy Office, Eating City samt nationale agenturer, offentlige indkøbere og lobbyister.