3. december 2019

Carlsbergfondet støtter forskning i private aktørers betydning for integration

Lektor Silvia Adamo modtager 4.291.896 kroner fra Carlsbergfondet for sine visionære, kreative forskningsideer bag forskningsprojektet "Law and Private Governance for a New Understanding of Immigrant Integration". Med forskningsprojektet vil Silvia Adamo undersøge begrebet integration fra en juridisk synsvinkel med særlig fokus på private aktørers roller i integrationsarbejdet. Indtil nu har den juridiske forskning haft fokus på flygtninge og indvandreres mulighed for adgang til landet, anerkendelse af flygtningestatus og andre spørgsmål om indvandreres retsstilling. Den nye idé er at sætte fokus på private aktørers indsats i arbejdet med integration af indvandrere og flygtninge:

- Jeg har en tese om, at lovgivningen godt kan styrke integrationen. Det skal ske ved at inddrage de private og ikke-statslige aktører i integrationsindsatsen i endnu højere grad, end de er i dag, siger Silvia Adamo.   

Problematisk lovgivning skal identificeres

Danmark har et udbygget regelgrundlag om integrationsforløb for indvandrere og flygtninge. Alligevel viser statistikkerne, at flygtninge og indvandrere klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet, har vanskeligt ved at få adgang til en permanent bolig og har flere helbredsproblemer end andre befolkningsgrupper.

I forskningsprojektet vil Silvia Adamo sammenligne danske, europæiske og internationale retlige standarder om integration med henblik på at identificere den del af lovgivningen, der kan komme til at fungere som en barriere for flygtninge og indvandreres mulighed for adgang til arbejdsmarkedet, bolig og sundhedsydelser i Danmark. Forskningsprojektet vil særligt kigge på betydningen af private aktøres bidrag til integrationsarbejdet.

Med projektet forventer Silvia Adamo at bidrage til at styrke retssikkerheden for indvandrere og flygtninge og hjælpe private, ikke-statslige aktører med et overblik over de danske integrationsregler. I løbet af projektet bliver repræsentanter fra NGO'er, kommuner og virksomheder, som arbejder med integration, inviteret til workshops for at formidle og præsentere de videnskabelige resultater.

Følg projektet

Silvia Adamo er tilknyttet forskningscentret Center for Virksomhedsansvar (CEVIA), der samler forskere med en interesse for de retlige implikationer (både offentligretlige og privatretlige) af private aktørers varetagelse af (traditionelle) statslige opgaver og funktioner (”Private Governance”).

Forskningsprojektet "Law and Private Governance for a New Understanding of Immigrant Integration" påbegyndes i september 2020 og varer tre år. Projektet vil kunne følges via CEVIAs hjemmeside.