Tredje LUII Roundtable: Virksomheders og NGO'ers rolle i integrationsarbejdet – Barrierer og muligheder

Dekorativt

CEPRI, Centre for Private Governance, inviterer til det tredje roundtable i serien: ”The Governance of Immigrant Integration”, organiseret af LUII-forskningsprojektet – Law and Private Governance for a New Understanding of Immigrant Integration.

Roundtable vil blive introduceret af Silvia Adamo, lektor og forskningsleder på LUII. Mette Gromada vil holde et oplæg med titlen ”Inclusiveness i Salling Group”. Derefter vil Mads Ted Drud-Jensen holde et oplæg med titlen ”DRC Dansk Flygtningehjælps rolle i integrationsarbejdet - refleksioner omkring barrierer og muligheder”. Efter oplæggene vil der være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne og der vil være åbent for diskussion om, hvilken lovgivning eller hvilke initiativer der ville kunne støtte private virksomheder og NGO'er i at løfte integrationsopgaver.

Om oplægsholdere

Mette Gromada er ansat i Salling Group som HR Consultant, Group Diversity. Hun arbejder til daglig som en del af det team, der er med til at sikre at Salling Group, som en af landets største arbejdsgivere, skaber jobmuligheder, således at alle har en mulighed for at gøre en forskel på arbejdsmarkedet. Herunder ligger også arbejdet med integration som en vigtig del af mangfoldigheden.

Mads Ted Drud-Jensen er sociolog og seniorrådgiver i Center for Udsatte Flygtninge, som er et videnscenter i integrationsafdelingen under DRC Dansk Flygtningehjælp.

Tilmelding

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 5. maj 2021 kl. 12.00 via denne tilmeldingsformular.

For spørgsmål vedrørende adgang til mødet efter tilmeldingsfristen, kontakt Wiebke Sandermann, wiebke.sandermann@jur.ku.dk

Dagsorden

14.30 – 14.35 Velkommen
14.35 – 14.55 Oplæg v. Mette Gromada, Salling Group
15.00 – 15.20 Oplæg v. Mads Ted Drud-Jensen, DRC Dansk Flygtningehjælp
15.20 – 15.40 Q&A og diskussion
15.45 Farvel