Fjerde LUII Roundtable: Barrierer for integration på arbejdsmarkedet i praksis

Dekorativt

CEPRI, Centre for Private Governance, inviterer til det fjerde roundtable i serien: ”The Governance of Immigrant Integration”, organiseret af LUII-forskningsprojektet – Law and Private Governance for a New Understanding of Immigrant Integration.

Roundtablet vil blive introduceret af Silvia Adamo, lektor og forskningsleder på LUII. Vibeke Jakobsen og Frederik Thuesen, begge seniorforskere på VIVE, vil holde et oplæg med titlen: ”Uhensigtsmæssige konsekvenser af lovgivning for integration på arbejdsmarkedet? Oplæg til diskussion”. Dernæst vil Lars Larsen, partner i LG Insight, holde et oplæg om mulige barrierer for arbejdsmarkedsintegration ud fra LG Insights’ omfattende praksiserfaring med at varetage integrationsopgaver i samarbejde med bl.a. en lang række kommuner.  

Efter oplæggene vil der være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholdere og åbent for diskussion om, hvordan arbejdsmarkedsintegration kan fremmes bedre.

Om oplægsholderne

Frederik Thuesen er sociolog, ph.d. og ansat som seniorforsker på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Frederik Thuesen har forsket i virkninger af beskæftigelsespolitik rettet mod ikke-vestlige indvandrere samt i sociale relationer på etnisk mangfoldige arbejdspladser. Vibeke Jakobsen er økonom, ph.d. og også ansat som seniorforsker på
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Vibeke Jakobsen har deltaget i flere forskningsprojekter om uddannelses- og beskæftigelsesforhold for indvandrere i Danmark.  De to forskere har bl.a. været med til at evaluere to projekter under initiativet ”Integration, der virker – en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats” for SIRI. Senest har Frederik Thuesen og Vibeke Jakobsen været med til at gennemføre en kortlægning af beskæftigelsesrettede integrationsindsatser i kommunerne, som udkom den 23. april 2021 (læs rapporten her).

Lars Larsen er partner i analyse- og rådgivningsfirmaet LG Insight. I næsten 20 år har Lars været projekt-/programleder på en lang række integrationsfaglige undersøgelser og evalueringer, ligesom han gennem årene har rådgivet kommuner, virksomheder og organisationer om integration. Aktuelt samarbejder Lars med 37 kommuner på integrationsområdet, og i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp driver han kommunale netværksmøder, hvor ca. 80 kommuner mødes kvartalsvis og udveksler integrationsfaglig viden og erfaringer. Lars Larsen har således en stor forskningsbaseret viden (fra bl.a.
EARN-forskningsprogrammet mellem LG Insight, VIVE og Københavns Universitet) og en erfaringsbaseret viden på integrationsområdet.

Tilmelding

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 26. maj 2021 kl. 12.00 via denne tilmeldingsformular.

For spørgsmål vedrørende adgang til mødet efter tilmeldingsfristen, kontakt Maj Rørdam Nielsen, maj.roerdam.nielsen@jur.ku.dk.

Dagsorden

14.30 – 14.35 Velkommen
14.35 – 14.55 Oplæg v. Frederik Thuesen og Vibeke Jakobsen, seniorforskere ved VIVE
15.00 – 15.20 Oplæg v. Lars Larsen, partner i LG Insight
15.20 – 15.40 Q&A og diskussion
15.45 Farvel