Et arbejdsskadesikringsretligt perspektiv på Covid-19

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Der har gennem den seneste tid været diskussion af, hvorvidt Covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade. Senest har Arbejdstilsynet i samarbejde med Arbejdsskademyndighederne1 udarbejdet vejledning nr. 9210 af 22. april 2020 om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med Covid19 (herefter benævnt Covid-19 vejledningen). Beskæftigelsesministeren har i den forbindelse udtalt, at »det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet«2 Denne artikel tager udgangspunkt i lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020 om arbejdsskadesikring (herefter benævnt arbejdsskadesikringsloven eller ASL) og Covid-19 vejledningen. Der foretages en dybere analyse af, i hvilken udstrækning Covid-19 kan rummes inden for de nugældende regler og definitioner i arbejdsskadesikringsretten. Som det første belyser artiklen arbejdsskadesikringslovens begreber om henholdsvis arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Dette gøres ved at inddrage praksis fra arbejdsskademyndighederne og domstolene. Afslutningsvist indeholder artiklen en konklusion, hvor de vigtige elementer ved vurderingen af Covid-19 som en arbejdsskade fremgår. En af hovedkonklusionerne er, at det er koncentrationen af den arbejdsmæssige påvirkning, der er afgørende i bedømmelsen af, om sygdommen er opstået som følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.
1
Original languageDanish
JournalJuristen
Volume2020
Issue number03
Pages (from-to)91-100
Number of pages10
ISSN0107-699X
Publication statusPublished - 31 Jul 2020

ID: 245615170