12 December 2019

JURA klæder studerende på til iværksættermiljøet

Årligt udklækkes 290 nye start-up-virksomheder med afsæt fra Københavns Universitet. Det Juridiske Fakultet bidrager til at klæde studerende på til at blive en aktiv del af det danske iværksættermiljø.

Gennem kurset "How to Start a Start-up" får jurastuderende praktisk erfaring med udfordringerne for en iværksættervirksomhed fra et juridisk perspektiv. Kurset fokuserer på problematikker i hele livscyklussen – med alt fra ansættelse af nye medarbejdere, beskyttelse af virksomhedens idéer til problematikker om salg og fusion af forretningen. Se video med adjunkt Alexandra Andhov, der underviser i kurset "How to Start a Start-up".

Kurset "How to Start a Start-up" har to hovedelementer. Først undervises de studerende i opstartslov, og dernæst samarbejder studerende med ”rigtige” iværksættervirksomheder. Grundtanken med kurset er, at de studerende skal være aktive og selv tage ansvar for at opbygge forholdet med den iværksættervirksomhed, de møder. De studerende bestemmer selv, hvor involverede de vil være, og hvor mange møder de vil arrangere med virksomheden. Kurset giver desuden mulighed for at arbejde tæt sammen med forskellige juridiske forskere og praktikere. Se video med adjunkt Alexandra Andhov, der underviser i kurset "How to Start a Start-up".

Iværksætteri lever godt på Københavns Universitet

En ny registerbaseret analyse, som Københavns Universitet har fået foretaget i samarbejde med IRIS Group, viser, at universitetets forskere, studerende og dimittender på 16 år har etableret over 4.600 virksomheder. Det svarer til, at der årligt udklækkes 290 nye start-up-virksomheder med afsæt fra Københavns Universitet. En række ECTS-givende kurser er dels med til at give de studerende en grundlæggende introduktion til, hvad det kræver at starte virksomhed. Dels at give de studerende en bedre forståelse for, hvordan deres faglighed kan bringes i spil i praksis. Valgfaget ”How to Start a Start-up” er et blandt flere af sådanne kurser. Se en liste over alle ECTS givende kurser på Det Juridiske Fakultet, der indeholder elementer af innovation og entreprenørskab.