Vejlederkollegium

For at sikre optimale rammer for vejledningsfunktionen, indgår alle professorer og lektorer i et vejlederkollegium. Adjunkter kan anmode ph.d.-skolelederen om at deltage i vejlederkollegiets aktiviteter.

Formålet med kollegiet er at fastholde, udvikle og optimere et højt vejledningsniveau ved fakultetet. Desuden udgør vejlederkollegiet et forum for drøftelse om vejlederopgaven og for udveksling af erfaringer. Ph.d.-skolen sikrer, at der tilbydes kurser og andre faglige aktiviteter til medlemmerne af vejlederkollegiet i et passende omfang.

Ph.d.-skolelederen foranstalter sammen med ph.d.-udvalget, at aktiviteterne i vejlederkollegiet løbende evalueres, og at der følges op på evalueringerne.