Lars Skrivers ph.d.-forsvar

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.jur. Lars Skrivers ph.d.-forsvar af afhandlingen:

Masseforvaltning af årsopgørelser i et oplysningsfrit skattesystem: En retlig undersøgelse af de processuelle regler for skattemyndighedernes masseafgørelser

Afhandlingen er blevet bedømt af et udvalg bestående af:

  • Professor Michael Gøtze (formand), Københavns Universitet
  • Professor Jane Bolander, Copenhagen Business School
  • Professor Hans Petter Graver, University of Oslo

Vejledere er professor Rasmus Kristian Feldthusen og professor Jens Kristiansen, begge fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Forsvaret finder sted hybridt torsdag den 9. februar 2023 kl. 13:00 i Alf Ross Auditoriet 9A-3-01, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S og online via dette link: Link til Teams følger

Efter forsvaret afholder Lars Skriver og Det Juridiske Fakultet en reception i Pejsestuen, lokale 7A.0.16, Njalsgade 76, stuen, 2300 København S.

Det er en glæde at indbyde til overværelse af ph.d.-forsvaret samt deltagelse i den efterfølgende reception.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd-forsvar@jur.ku.dk

Link til resume på dansk (pdf)

Forsvaret afholdes på dansk.