Anja Møller Pedersens ph.d.-forsvar

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.jur. Anja Møller Pedersens ph.d. forsvar af afhandlingen:

The Fundamental Rights to Privacy and Data  Protection in the EU Legal Order:
Reconciling privacy rights and rationales

Afhandlingen er blevet bedømt af et udvalg bestående af:

  • Professor Janne Rothmar Herrmann (formand), Københavns Universitet
  • Professor Eleni Kosta, Tilburg Law School
  • Professor Lee A. Bygrave, Universitetet i Oslo

Vejleder er professor Henrik Udsen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Bivejleder er seniorforsker Rikke Frank Jørgensen, Institut for Menneskerettigheder

Ph.d. projektet er samfinansieret af Københavns Universitet og Institut for Menneskerettigheder

Forsvaret finder sted fysisk onsdag 7. juni kl. 13:00 i Aud. Multisalen -  21.0.54, Karen Blixens Vej 1, 2300 København S. Forsvaret kan streames via dette link.

Efter forsvaret afholder Anja Møller Pedersen og Det Juridiske Fakultet en reception i Pejsestuen 7A.0.16, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S. Receptionen slutter kl. 17.00.

Det er en glæde at indbyde til overværelse af forsvarshandlingen samt deltagelse i den efterfølgende reception.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd-forsvar@jur.ku.dk

Link til resume på dansk (pdf)

Forsvaret afholdes på engelsk.