Evalueringsseminar for ph.d.-studerende Rasmus Horskjær Nielsen

Hermed indbydes alle til at deltage i Rasmus Horskjær Nielsens evalueringsseminar om ph.d.-projektet:

Tildeling af offentlige kontrakter  

En kort beskrivelse af projektet findes i via dette link

Evalueringsseminaret afholdes onsdag d. 20. januar 2021 kl. 13.00 – 15.00, via zoom på følgende link: https://ucph-ku.zoom.us/j/65847721572   

Som ekstern kommentator deltager: Advokat, Ph.d. Sune Troels Poulsen.

Mødeleder ved seminaret er vejleder, Lektor Carina Risvig Hamer.

Alle interesserede er velkomne!

Seminaret holdes på dansk.