Ph.d.-kursus : Domme som retskilde i juridiske ph.d.-afhandlinger

Kurset behandler domme som retskilde og del af den juridiske argumentation i ph.d.-afhandlinger. Kurset giver gennem oplæg fra retsvidenskabelige forskere indblik i grundlaget for dommes afsigelse og for deres anvendelse i juridiske argumentation. Baseret på dette giver kurset eksempler på analyse af domme og deltagerne gives mulighed for gruppevist at arbejde med konkrete domsanalyser. Der vil løbende i kurset være lejlighed for deltagerne til at drøfte anvendelse af domme i relation deres egne afhandlinger.

Tidspunkt: 4. november 2020, kl. 9.00 - 17.00

Sted: Kurset afholdes virtuelt. Link sendes til deltagerne efter tilmelding.

Kursusarrangør: Karsten Naundrup Olesen

ECTS: 1

Registreringsfrist: Tilmeld dig via dette link senest den 29. oktober 2020.

Program og teksmateriale: Se det fulde program: Domme som retskilde i juridiske ph.d.-afhandlinger (pdf)