Maxim Usynins ph.d.-forsvar (Online)

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.jur. Maxim Usynins online ph.d. forsvar af afhandlingen:

The beauty of the beast: How international investment law can contribute to the promotion of responsible business conduct 

Afhandlingen er blevet bedømt af et udvalg bestående af:

  • Professor MSO Joanna Lam (Committee Chair)
  • Professor Andrea K. Bjorklund, McGill University, Montreal, Canada
  • Professor Mads Andenæs, University of Oslo, Norway

Vejleder er Professor Vibe Garf Ulfbeck, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Forsvaret finder sted online fredag den 29. maj 2020 kl. 15.00 via dette link:

Deltag i ph.d.-forsvar for Maxim Usynin

Det er en glæde at indbyde til overværelse af forsvarshandlingen.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd-skoleleder@jur.ku.dk

Læs det danske resumé her

Forsvaret afholdes på engelsk.