Evalueringsseminar for ph.d.-studerende Sune Klinge – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Arrangementer > 2019 > Evalueringsseminar for...

Evalueringsseminar for ph.d.-studerende Sune Klinge

Hermed indbydes alle til at deltage i Sune Klinges evalueringsseminar om ph.d.-projektet:

EU-rettens direkte horisontale virkning, en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og statens erstatningsansvar

En kort beskrivelse af projektet findes i via dette link

Evalueringsseminaret afholdes fredag d. 22. marts 2019 kl. 13-16, i mødelokale 6B-4-04, Njalsgade 76, 4. sal, 2300 København S

Som ekstern kommentator deltager:

Ph.d.-partner, Advokat (H) Rass Holdgaard, Kammeradvokaten

Mødeleder ved seminaret er vejleder, Professor, Ph.d.-skoleleder Helle Krunke

Alle interesserede er velkomne!

Seminaret holdes på dansk.