Evalueringsseminar for ph.d.-studerende Monia Fleischer Ben Soltane

Hermed indbydes alle til at deltage i Monia Fleischer Ben Soltanes evalueringsseminar om ph.d.-projektet:

Forretningshemmelighedens retsværn - Forandring og forankring i dansk ret

En kort beskrivelse af projektet findes i via dette link

Evalueringsseminaret afholdes onsdag d. 13. 11 2019 kl. 14 – 15.30 i Mødelokale 8 - 6B-4-04, Njalsgade 76, 2300 København S.

Som ekstern kommentator deltager Førsteamanuensis Harald Irgens-Jensen, Universitetet i Oslo.

Mødeleder ved seminaret er vejleder Professor Caroline Heide-Jørgensen.

Alle interesserede er velkomne!

Seminaret holdes på dansk.