Evalueringsseminar for ph.d.-studerende Zuzanna Godzimirska – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Arrangementer > 2018 > Evalueringsseminar for...

Evalueringsseminar for ph.d.-studerende Zuzanna Godzimirska

Hermed indbydes alle til at deltage i Zuzanna Godzimirska’s evalueringsseminar om ph.d.-projektet:

Discursive legitimation of global courts

En kort beskrivelse af projektet findes i via dette link

Evalueringsseminaret afholdes mandag den 25. juni 2018 kl. 12.00 – 13.30, i Mødelokale 6B-4-04, 4 sal, Njalsgade 76, 2300 København S

Som ekstern kommentator deltager: Inger Johanne Sand, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Mødeleder ved seminaret er vejleder, Anne Lise Kjær.

Alle interesserede er velkomne!

Seminaret holdes på engelsk.