Evalueringsseminar for ph.d.-studerende Vadym Semenov – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Arrangementer > 2018 > Evalueringsseminar for...

Evalueringsseminar for ph.d.-studerende Vadym Semenov

Hermed indbydes alle til at deltage i Vadym Semenovs evalueringsseminar om ph.d.-projektet:

Availability of injunctions in patent litigation in Europe and the USA: grounds and justifications for denying injunctive relief

En kort beskrivelse af projektet findes i via dette link

Evalueringsseminaret afholdes onsdag den 15. august 2018 kl. 9-12 i Mødelokale 6B-3-04, Njalsgade 76, 3. sal, 2300 København S

Som ekstern kommentator deltager: Professor Marcus Norrgård, University of Helsinki

Mødeleder ved seminaret er hovedvejleder, lektor Clement Salung Petersen

Alle interesserede er velkomne!

Seminaret holdes på engelsk.