Nicole Christiansens ph.d.-forsvar – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Arrangementer > 2018 > Nicole Christiansens p...

Nicole Christiansens ph.d.-forsvar

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.jur. Nicole Christiansens ph.d. forsvar af afhandlingen:

Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen - Stress, rygning, alkohol, kost & motion i en retlig belysning

Afhandlingen er blevet bedømt af et udvalg bestående af:

  •          Professor Mette Hartlev, Det Juridiske Fakultet (formand)
  •          Professor Mia Rönnmar, Lunds Universitet
  •          Lektor Natalie Videbæk Munkholm, Aarhus Universitet

Vejleder er professor Jens Kristiansen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Forsvaret finder sted mandag 5. februar 2018 kl. 14:00 i auditorium 9A-0-01, Njalsgade 76, stuen, 2300 København S

Efter forsvaret afholder Nicole Christiansen og Det Juridiske Fakultet en reception i køkkenet på gang 5c, 2. sal, Njalsgade 76, 2300 København S. Receptionen slutter kl. 19.00.

Det er en glæde at indbyde til overværelse af forsvarshandlingen samt deltagelse i den efterfølgende reception.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd@hrsc.ku.dk

Link til resume på dansk og engelsk.

Forsvaret afholdes på dansk.