Marlene Louise Buch Andersens ph.d.-forsvar – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Arrangementer > 2017 > Marlene Louise Buch An...

Marlene Louise Buch Andersens ph.d.-forsvar

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.merc.jur Marlene Louise Buch Andersens ph.d. forsvar af afhandlingen:

Psykiske arbejdsskader – Juridiske virkemidler i et forebyggelsesperspektiv med fokus på virksomhedens adfærd

Afhandlingen er blevet bedømt af et udvalg bestående af:

  • Lektor Andreas Bloch Ehlers (formand), Københavns Universitet
  • Docent Mia Carlsson, Stockholms Universitet
  • Professor Gudmundur Sigurdsson, Reykjavik Universitet

Vejleder professor Vibe Garf Ulfbeck, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Forsvaret finder sted fredag 18. august 2017 kl. 14:00 i Nanna Berg auditoriet 9A-1-01, Njalsgade 76, 1 sal, 2300 København S

Efter forsvaret afholder Marlene Louise Buch Andersen og Det Juridiske Fakultet en reception i mødelokale 6B-3-66, Njalsgade 76, 3 sal, 2300 København S. Receptionen slutter kl. 18.00.

Det er en glæde at indbyde til overværelse af forsvarshandlingen samt deltagelse i den efterfølgende reception.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd@jur.ku.dk

Link til resume på dansk og engelsk.

Forsvaret afholdes på dansk.