Ph.d. kursus: Administrativ praksis som retskilde i PhD afhandlinger (In Danish) – University of Copenhagen

The PhD programme > Calendar > 2019 > Ph.d. kursus: Administ...

Ph.d. kursus: Administrativ praksis som retskilde i PhD afhandlinger (In Danish)

’Ph.d.-skolen, Center for Markeds- og Erhvervsret (CME) og Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) inviterer alle ph.d.-studerende inden for retsvidenskab til et kursus om

Administrativ praksis som retskilde i PhD afhandlinger

Kursets formål er at give relevant feedback på de deltagende PhD-studerendes projekter og derved give de nødvendige redskaber til at inddrage administrativ praksis på en relevant måde i de forskellige projekter. Alle deltagende PhD-studerende vil modtage feedback fra erfarne forskere og andre PhD-studerende på baggrund af det indleverede paper.

Program

Administrativ praksis som retskilde i PhD afhandlinger (pdf)

Kursusinformation


Tid: 
23. maj 2019 kl. 9-17

Sted: Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Njalsgade 76, 2300 København S, Mødelokale 8, 4. sal, rum 6B-4-04

ECTS: 2

Kursusarrangører:
Trine Baumbach (CORA) og Karsten Naundrup Olesen (CME)

Max. antal deltagere: 20

Tilmelding:

Ansøg om deltagelse ved at udfylde denne blanket
Senest den 4. maj 2019