Tildelte ph.d.-grader ved Det Juridiske Fakultet siden 1995 – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Blå bog > Tildelte ph.d.-grader

Tildelte ph.d.-grader ved Det Juridiske Fakultet siden 1995

2018:

 • Eleni Manaridou
  Public Intervention in the Electricity Market
  In Search of a Balanced Approach to State Aid and Public Service Obligations
 • Céline Brassart Olsen
  The Intersection of International Public Health and Human Rights Law for Obesity Prevention: Synergies, Conflicts, or Parallelism?
 • Nathan Edward Clark
  International Governance for Satellite Earth Observation in Disaster Response: Exploring Legal and Operational Dynamics
 • Amalie Giødesen Thystrup
  Governing Trade in Services - Transforming Rulemaking and Trade Integration
 • Rajam Neethu
  Intellectual Property Rights and Publicly funded Biobanks: Perspectives for Industrial and Research Partnerships within Biobanks in Europe
 • Nicole Christiansen
  Fra arbejderbeskyttelse til sundhedsfremme på arbejdspladsen - Stress, rygning, alkohol, kost & motion i en retlig belysning
 • Morten Frank
  Fortolkning af voldgiftsaftaler - patologier og anden uklarhed i forståelsen af voldgiftsaftalers rækkevidde
 • Michael Herbing
  Between state aid law and public procurement - A legal analysis of the fourth Altmark-criterion and the need for clarity

2017:

 • Kristian Bruhn
  Den hemmelige stat. Rets- og administrationshistoriske studier i den danske efterretningstjeneste fra de slesvigske krige til tiden omkring 1. Verdenskrig
 • Johan Tufte-Kristensen
  Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed
 • Katarina Hyltén-Cavallius
  EU Citizenship at the Edges of Freedom of Movement
 • Arina Melse
  Inherent Powers of the European Court of Human Rights: Part of the Judicial Function of an International Public Authority
 • Jakob Wested
  Applying Patents & Imagining Openness
  Patenting enabling technologies in synthetic biology, the case of CRISPR
 • Kumm Sabba Mirza
  ”Æresrelaterede forbrydelser” – Strafferetlige perspektiver
 • Marlene Louise Buch Andersen
  Psykiske arbejdsskader – Juridiske virkemidler i et forebyggelsesperspektiv med fokus på virksomhedens adfærd
 • Azad Taheri Abkenar
  Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører
 • Jessica Larsen
  Conceptualising the legal assemblage. An anthropological analysis of counter-piracy law and practice off the coast of Somalia
 • Pernille Bruun Andersen
  Ophavsret og ytringsfrihed
 • Vibeke Huge Rehfeld
  Children in war – Protection of Children in Armed Conflicts: An Extended Obligation?
 • Andri Fannar Bergþórsson
  What is market manipulation? An analysis of the concept in a European and Nordic context
 • Miriam Cullen
  The United Nations Security Council and International Criminal Justice
 • Katharina Ó Cathaoir
  A Children’s Rights Perspective on Obesogenic Food Marketing
 • Jens Erik Kundby Nielsen
  Bjærgningsretlige aspekter i forbindelse med forureningsskade – gevinst og risiko
 • Olga Kokoulina
  Standard Essential Patents - Moving towards a holistic approach and Injunctive Relief
 • Graham Butler
  Constitutional Limits of the EU’s Common Foreign and Security Policy
 • Freya Semanda
  Normbrydende forældre-barn relationer i retlig belysning

2016:

 • Diana Nacea
  Shaping Bodies and Laws - A Comparative Study of Cosmetic Surgery Regulation in England, Denmark and Europe
 • Amalie Frese
  Judicial Incrementalism - Dynamics of decision-making and jurisprudence in the domain of discrimination law at the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union
 • Amanda Lynn Jacobsen
  Open Secrecy: The Underappreciated Challenge to Utility, Democratic Governance, and the Rule of Law in the U.S. National Security Context
 • Sebastian Felix Schwemer
  Digital Content Licensing - Licensing and access arrangements between competition law and sector regulation
 • Günes Ünüvar
  Transformation of International Investment Law and Politics - Interplay between Interpretation, Application, and Policy-Making
 • Chenchen Hu
  Tackling the Bank Structural Problem  - The post crisis regulatory responses of the EU
 • Christian Klement
  Three Papers on Crime among Outlaw Bikers in Denmark
 • Irina Domurath
  Consumer Debt & Contract Law - Protection from over-indebtedness in EU mortgage law
 • Jacob Falsner
  Den Europæiserede Vikar
 • José María Lorenzo Villaverde
  The Legal Position of Same-Sex Couples in Spain and Denmark.A Comparative Study of Family Law
 • Julia Ballaschk
  Interoperability of Intelligence Networks in the European Union
 • Karina Kim Egholm Elgaard
  Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten i forhold til hjemmel og EU-ret – det danske eksempel
 • Marc Schack
  The Threat to Punish and the Promise to Intervene
 • Maria Czestochowa Martinez Fuentes
  A Comparative Study on the Remedy of Damage in Public Procurement: European Requirements and National Approaches
 • Owen Boyle
  Access to Remedy
 • Salvatore Caserta
  Institutionalizing Regional International Courts - Creation, Authority, and Power of the Central American and Caribbean Courts of Justice

2015:

 • Miriam Alide McKenna
  A Concept in Search of a Principle – An Analysis of the Origins and Development of the Contested Notion of Self-Determination in International Law
 • Beatriz Martinez Romera
  Regime Interaction in the Regulation of Greenhouse Gas Emissions from International Aviation and Maritime Transport
 • Mathias Dahlerup Krarup
  Interessekonflikter mellem kapitalejere i små og mellemstore selskaber – En analyse med komparative aspekter fra særligt amerikansk ret
 • Camilla Søbjerg Nielsen
  Et skib er ude af drift – forsikring og erstatning af ren økonomisk skade
  Et bidrag til ”first party insurance” som kompensationssystem (et retligt perspektiv)
 • Knud Wallberg
  Brug af andres varemærker i digitale medier
  - Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader
 • Martine Stagelund Hvidt
  Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning  
 • Helen Yu
  Achieving Proof of Concept in Drug Discovery and Development: The Role of Competition Law in Collaborations Between Public Research Organizations and Industry
 • Marta Carneiro
  Constructing Intersectionality in EU Anti-Discrimination Law
 • Sonny Kristoffersen
  Forbrugerklagenævnets ordning i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

2014:

 • Ana Nordberg
  "Patenting Nanomedicine in Europe – Applying the ’medical methods exception’ to emerging technologies"
 • Lone Wandahl Mouyal
  "International investment law and the right to regulate"
 • Caroline Sophia Tarrow
  "Præventiv og kollektiv berøvelse af frihed samt forholdet til grundlæggende rettigheder"
 • Roberta Mungianu
  "The principle of Non-refoulement in the European Union’s Border Control Joint Operations"
 • Torsten Bjørn Larsen
  "IP JURISDICTION STRATEGIES"
 • Trine Thygesen Vendius
  Europol – fra informationsudveksling til fælles efterforskningsteknikker? – Eksemplet: Bekæmpelsen af online seksuelle forbrydelser mod børn

2013:

 • Ida Helene Asmussen
  "Fra retsstat til omsorgsstat - om syndsforladelse i konfliktråd"
 • Kasper Ullerup Bach
  "Konkurrencerådets kontrol med ulovlig EU-statsstøtte. Samspillet mellem EU’s statsstøtteregler og konkurrencelovens §11"
 • Artur Appazov
  "Evidentiary Reliability in Admissibilityof Expert Evidence in International Criminal Proceedings"
 • Annalisa Savaresi
  "An international framework for reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries"
 • Sylvie Cécile Cavaleri
  "Concurrent Delay in Construction Disputes"

2012:

 • Urska Sadl 
  "The European Palimpsest – Justificatory Practices and Precedent Construction at the Court of Justice of the EU"
 • Kristian Cedervall Lauta
  "Exceptions and Norms - The Law on Natural Disasters"
 • Anna Simonova
  "Anti-money laundering and risk-based regulation"
 • Louise Victoria Johansen
  "Livshistorier i straffesagen. Vidensprocesser om sigtedes person"
 • Marie-Louise Holle
  "Hæftelsesansvar for selvstændigt virkende tredjemænd - med særligt henblik på offentlige opgaver"
   

2011:

 • Michael Camphausen
  "Regulering af pengeinstitutter - tilladelse, eneret & virksomhedsområde"
 • Søren Bergenser
  "Tilsynsrådets erstatningsansvar"
  (Afhandlingen er indleveret under ph.d.-skoleordningens §15, stk. 2)
 • Jakob Schiøler
  "Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte"
 • Mikkel Jarle Christensen
  "Det evige politi - Redefinition og ideologi (1863-2007)"
 • Lin Adrian
  "Mellem retssag og rundbordssamtale - retsmægling i teori og praksis"
 • Søren Stig Andersen
  "Nærheden ved domstolene - et spørgsmål om retfærdighed og rettens legitimitet"
  Andreas Bloch Ehlers
  "Om ædækvanslæren i erstatningsretten"
 • Iryna Marchuk
  "Reconciliation of Major Legal Systems Under the Umbrella of International Criminal Law: A Study on the Law on Mens rea"
   

2010: 

 • Nikolaj Nielsen
  "Retten til et hjem - Ejendomsret, privatliv og forsørgelse"
 • Dimitri Weil
  "Toldret og retssikkerhed - EU-rettens påvirkning af toldretlige afgørelser i Danmark"
 • Linda Kjær Minke
  "Fængslets indre liv"
 • Frederik Strand
  "Efterforskningens Anatomi - Kriminalpolitiet 1863-2007"

2009:

 • Silvia Adamo
  "Citizenship Law and the Challenge of Multiculturalism. The Case of Denmark"
 • Bjørn Dilou Jacobsen
  "The Equality Bodies of the EU Member States - A Scandinavian Perspektive.
  Legal issues regarding the provision of assistance to victims of discrimination"
 • Amnon Lev
  "Foundations of Power - from Natural Law to Legal Science or in Danish
  Magtens grundlæggelser - fra naturret til retsvidenskab"
   

2008:

 • Stinne Taiger Ivø
  "Selskabsstatuttet i dansk og europæisk perspektiv. Selskabsstatuttets bestemmelse, omfang og territoriale rækkevidde"
 • Clement Salung Petersen
  "Immaterialrettigheder og foreløbig forbud"
 • Peter Vedel Kessing
  "Terrorbekæmpelse og menneskeret - med særlig fokus på retten til ikke at blive udsat for vilkårlig frihedsberøvelse og tortur, umenneskelig eller nedværdigende behandling"
 • Janne Rothmar Herrmann
  "Retlige hybrider - Om retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg"
 • Trine Baumbach
  "Det strafferetlige legalitetsprincip - Hjemmel og fortolkning"
 • Maria Louise Staffe
  "Et retorisk fundament for juridisk argumentation"
 • Ciara Damgaard
  "Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes: Selected Pertinent Issues"

2007:

 • Anders Henriksen
  "Den amerikanske "krig" mod terror - legalitet og tendenser. Var terrorangrebene den 11. september 2001 "krigshandlinger"?"
 • Helle Ina Elmer
  "Halvoffentlige retlige entiteter og ejendomsret - Et bidrag til de metodiske overvejelser vedrørende analyse af halvoffentlige retlige entiteters ejendomsrettigheder med den almene boligorganisation som konkret eksempel "
 • Susanne Clausen
  "Samfundstjeneste virker det? En proces- og effektevaluering af samfundstjenesteordningen i Danmark"
 • Julie Rørdam
  "Ægtefælleskiftet - i civilprocessuel belysning"
 • Anders Mølmann
  "Certepartifortolkning - i nordisk og engelsk ret"

2006:

 • Christine Jørgensen
  "Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder: Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse"
 • Christian Arvedsen Bergqvist
  "Mellem regulering og deregulering"
 • René Dejbjerg Pedersen
  "Det forvaltningsretlige skøn"

2005:

 • Byrial Bjørst
  "Ligeløn for job af samme værdi"
 • Laura Nielsen
  "WTO, the Environment & the Animals: Policies in GATT Article XX (a), (b) & (g)"
 • Helle Vogt
  "Slægtens funktion i nordisk højmiddelalderret - Kanonisk retsideologi og fredsskabende lovgivning"
 • Rass Holdgaard
  "Classic External Relations Law of the European Community. Doctrines and Discourses"

2004:

 • Bugge Thorbjørn Daniel
  "Balancing Trade and Environment in WTO Adjudication. An analysis of adjudication and political limitations on judicial law-making in the World Trade Organisation. Exemplified with developments in adjudicative interpretation of GATT article III and XX"

 • Rasmus Heugh Wandall
  "Sentencing to Imprisonment. A Socio-Legal Study of Decisions to Incarcerate in Criminal Cases in Danish County Courts"
 • Thomas Elbæk-Jørgensen
  "Bevillingsmagten. Folketingets styring af statsfinanserne"
 • Christian Borch
  "Kriminalitet og magt – Dansk kriminalitetssemantik i det 20. århundrede"

2003:

 • Marianne Nørregaard
  "Den europæiske menneskerettighedskonventions anvendelse ved afgørelse af retlige konflikter mellem private i dansk ret"

 • Claus Molbech Bendtsen
  "Interessentskabsretlige problemstillinger"
 • Jens Teilberg Søndergaard
  "Ret, demokrati og globalisering. Om kosmopolitanisme og empirisme"

 • Catherine Jacqueson
  "The European Court of Justice's strategy for Community integration. A case study in the field of the free movement of persons"

 • Birgitte Brøbech
  "Ulovligt tilvejebragte beviser i straffeprocessen"

 • Jacob Graff Nielsen
  "Legalitetskravet ved beskatning"

 • Helle Krunke
  "Udenrigspolitik og magtfordeling ved overgangen til det 21. århundrede"

2002:

 • Kim Frost
  "Informationsydelsen"

 • Thomas Elholm
  "EU-svig - En studie i dansk strafferet"

 • Pernille Boye Koch
  "Forfatningskontrol - Fremtidige perspektiver og udfordringer"

 • Henrik Udsen
  "Den digitale signatur - Ansvarsspørgsmål"

 • Ann Vibeke Eggli
  "Mass Refugee Influx and the Limits of Public International Law"

2001:

 • Pia Justesen
  "Lighedskravet for etniske minoriteter på arbejdsmarkedet - et menneskeretligt perspektiv"

 • Pernille Ulla Knudsen
  "Lovkyndighed og vederhæftighed - sjællandske byfogeder 1682-1801, professionalisering og kumulering"

 • Kim Kjær
  "Den retlige regulering af modtagelsen af asylansøgere i en europæisk kontekst"

 • Morten Rosenmeier
  "Værkslæren i ophavsretten"

 • Peter Kruize
  "Choices of Commercial Robbers - A comparative Study of Commercial Robbers in Denmark and the Netherlands"

 • Rasmus Kristian Feldthusen
  "Succession"

2000:

 • Jens Elo Rytter
  "Grundrettigheder - domstolenes fortolkning og kontrol med lovgivningsmagten"

 • Caroline Heide-Jørgensen
  "Liberale erhverv - en konkurrenceretlig studie"

 • Sten Harck
  "Nationale mindretal i europæisk perspektiv"

 • Helle Blomquist
  "The Social Construction of Lawyers' Professionalism - Danish Practicing Lawyers And Some Pre-Conditions for Their Ethics"

1999:

 • Kaare Bangert
  "200 sømils fiskeriterritorium"

 • Peter Christensen
  "Statens revision"

 • Lars Holmberg
  "Politiets skøn i retssociologisk belysning"

 • Dorthe Vennemose Buss
  "Dementes retsstilling"

 • Christian Johansen
  "Om bygherrens ændringsret".

1998:

 • Birgitte Kofod Olsen
  "Identifikationsteknologi og individbeskyttelse - en øvelse i juridisk teknologivurdering".

 • Lisbet Christoffersen
  "Kirkeret mellem Stat, marked og civilsamfund".

 • Morten Broberg
  "The European Commission's Jurisdiction to Scrutinise Mergers"

 • Ketilbjørn Hertz
  "Jurisdiction in Contract an Tort under the Brussels Convention"

 • Michael Gøtze
  "Magtfordrejningsbegrebets udvikling i teori og praksis"

 • Nick Hækkerup
  "Kontrol og sanktioner i EF-retten"

 • Dorte K. Frandsen
  "The European Court of Justice - towards a new balance between integration and sovereignty?"

 • Peter Høilund
  "Den moderne retstænknings gennembrud og autoritetstab - særligt med henblik på dansk retstænkning i det 19. og 20. århundrede"

1997:

 • Karl Peder Pedersen
  "Enevældens Amtmænd".

 • Henrik Palmer Olsen
  "Rationalitet, Ret og Moral"

 • Alexander Ljungstrøm
  "Rettens alkymi. Om venskab, ret og virkelighed. En retsfilosofisk meditation"

1996:

 • Søren Friis Hansen
  "Europæisk koncernret".

 • Henrik Dam
  "Ægtepagter".

 • Jens Schovsbo
  "Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten".

 • Annette Kronborg
  "Faderskab - et internationalt privat- og procesretligt studium".

 • Malene Frese Jensen
  "Alternative Approaches to Juvenile Delinquency".

 • Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza
  "Womens violent crime in Uganda".

1995:

 • Anne Christine Brusendorff
  "Legal Enviromental Restraints Upon Navigation".

 • Ida Elisabeth Koch
  "Behandling som alternativ til frihedsstraf - samspillet mellem kriminalretten og social- og sundhedsretten".