Lars Skriver

Lars Skriver

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-studerende

  • Det Juridiske fakultet - fordelingssted

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C.2.24

    Telefon: +45 35 33 47 26
  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C.2.24

    Telefon: +45 35 33 47 26

Primære forskningsområder

Min ph.d.-afhandling:

Titlen for Lars' ph.d.-afhandling er: Fejlagtige tredjepartsindberetninger i skattemyndighedernes afgørelsesvirksomhed i et oplysningsfrit skattesystem, hvor Lars undersøger de principielle forvaltningsretlige problemstillinger. 

Skatteansættelsen er en afgørelse, som skattemyndighederne hvert kalenderår automatisk sender til cirka 4,4 mio. skatteydere. Skatteyderne er oplysningsfritaget for store dele af skatteansættelsen i det omfang, at Folketinget har vedtaget indberetningspligter. 

Indberetningspligter påhviler arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter, fagforeninger, arbejdsløshedskassser m.fl. Pligterne skal medføre, at skattemyndighederne for hvert indkomstår modtager data om skatteydernes indtægter og fradrag. Staten generer på baggrund af årsopgørelserne et årligt skatteprovenu på cirka 525 mia. kr.

Lars er en del af FIRE, som er en skatteretlig forskningsgruppe i forskningscentret WELMA.

Lars' hovedvejleder er professor, ph.d., Rasmus Feldthusen, og bivejleder er professor, dr.jur., Jens Kristiansen.

Kort om mig:

Lars er fra den 1. juli 2018 til den 13. oktober 2022 ansat som ph.d.-stipendiat i et samarbejde med Skattestyrelsens hovedsæde.

Lars er i Skattestyrelsen ansat som chefkonsulent i et kontor, der varetager opgaven med at modtage tredjepartsdata, som indgår i afgørelsesgrundlaget for årsopgørelser til de cirka 4,4 mio. skatteydere.

Lars er uddannet cand.jur. og HD(R) fra Aarhus Universitet samt fuldmægtig fra ToldSkats 4-årige fuldmægtiguddannelse. Lars har under ph.d.-uddannelsen undervist i personskatteret, forvaltningsret, samt grundlæggende moms- og skatteret på engelsk. Lars har herudover vejledt bachelor- og kandidatstuderende i specialer nden for forvaltningsret og skatteret. 

ID: 198862721