Lars Skriver

Lars Skriver

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 5C.2.19

    Telefon: +45 35 33 47 26

Lars Skriver er fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2022 ansat som ph.d.-stipendiat i et samarbejde med Skattestyrelsens hovedsæde.

Lars er i Skattestyrelsen ansat som chefkonsulent i en juridisk stilling i et kontor, der er ansvarlig for tredjepartsindberetninger, som fortrykkes ca. 4,6 mio. borgeres automatiske årsopgørelse.

Tredjepartsindberetninger er lovpligtige indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsinstitutter, fagforeninger, arbejdsløshedskassser og andre indberetningspligtige. Indberetningerne er oplysninger om borgernes skattepligtige indtægter og fradragsberettigede udgifter.

Lars er uddannet cand.jur. og HD(R) fra Aarhus Universitet samt fuldmægtig fra ToldSkats 4-årige fuldmægtiguddannelse.

Titlen på Lars' ph.d.-projekt er: Skattemyndighedernes automatiske årsopgørelse til borgerne.

Lars er en del af FIRE, som er en skatteretlig forskningsgruppe i forskningscentret WELMA. Lars' hovedvejleder er professor, ph.d., Rasmus Feldthusen.

ID: 198862721