Oversigt over indskrevne ph.d.-studerende – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Blå bog

Rasmus Heiberg Bilstrup

Rasmus Heiberg Bilstrup

Ph.d. stipendiat

Rasmus Heiberg Bilstrup er Ph.d.-stipendiat i Center for Virksomhedsansvar (CEVIA) på Københavns Universitet. Hans Ph.d.-proejkt undersøger tings- og insolvensretlige aspekter af flydende panterettigheder herunder virksomhedspant og fordringspant i dansk ret med visse komparative elementer. Projektet bskæftiger sig med konflikter mellem tings- og insolvensretten, og har et overvejende insolvensretligt fokus. 

Rasmus underviser i faget Sikkerheds- og kreditorrettigheder og vejleder ligeledes bahcelorstuderende i samme fag. 

ID: 182570092