Monia Fleischer Ben Soltane

Monia Fleischer Ben Soltane

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.3.25

    Telefon: +45 35 33 55 09Mobil: +45 40 50 97 97

FORRETNINGSHEMMELIGHEDENS RETSVÆRN - Forandring og forankring i dansk ret

 

 

Afhandlingen skrives i en brydningstid, hvor retsbeskyttelsen af forretningshemmeligheder har stået højt på både den internationale, europæiske samt nationale dagsorden, og store forandringer er sket.

 

I europæisk perspektiv har direktivet om forretningshemmeligheder, 2016/943/EU, nu indført en – i udgangspunktet - minimumsharmonisering af retsområdet i alle medlemsstater. Forud for 2016 eksisterede ingen dedikeret regulering i EU-retten, og fundamentet for forretningshemmelighedens retsværn hvilede på de internationale minimumsstandarder givet i Pariserkonventions art. 10bis og TRIPS-aftalen art. 39, stk. 2 (med et ”patchwork” af regler i de forskellige medlemsstater til følge). Direktivet om forretningshemmeligheder er derfor en væsentlig nyskabelse i EU.

 

I dansk ret har implementering af direktivet betydet et paradigmeskifte, idet vi har forladt den ellers over 100 år gamle retstradition, hvorefter beskyttelsen af erhvervshemmeligheder (primært) var reguleret under retsområdet illoyal konkurrence. Med lov om forretningshemmeligheder fra 2018 startede således det første kapitel af en ny og direktivstyret sui generis fortælling i dansk retshistorie.  

 

Ph.d.-afhandlingen har til formål at belyse den retsbeskyttelse af forretningshemmeligheden, der nu gælder i kraft af vedtagelsen af EU-harmonisering af retsområdet. Interessen samler sig særligt om den danske retsbeskyttelse som hele, herunder forandring, forankring og forventede fremadrettede rækkevidde samt grænser.  

 

ID: 143260997