Oversigt over indskrevne ph.d.-studerende – Københavns Universitet

Ph.d.-uddannelsen > Blå bog

Andreas Sams Kambjerre

Andreas Sams Kambjerre

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.3.05

    Telefon: +45 35 33 67 53

Min forskning fokuserer på regulatorisk arbitrage og "shadow banking" inden for den europæiske regulering af kreditinstitutter og livsforsikringsselskaber. Formålet er særligt at vurdere om der er en tilstrækkelig og konsekvent adressering af bl.a. kreditrisiko og systemisk risiko. 

Mit overordnede forskningsspørgsmål er om reguleringen af livsforsikringsselskaber adresserer "shadow banking" eller om den muliggør at livsforsikringsselskaber kan fungere som "shadow banks".

31. maj, 2017.

Undervisnings- og vejledningsområder

Finansieringsret - kandidatfag, forårssemesteret 2017

ID: 165033223