Mikele Schultz-Knudsen

Mikele Schultz-Knudsen

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A.4.41

    Telefon: +45 35 32 80 91

Mikele Schultz-Knudsen er ph.d.-studerende ved CECS, Juridisk Fakultet. Han er igang med den afsluttende fase af sit ph.d.-projekt, hvor han undersøger forholdet mellem dansk ret og praktiseret Islam. I projektet indgår både en teoretisk analyse af hvordan disse systemer interagerer og påvirker hinanden, samt to dybere empiriske undersøgelser af, hvordan dels danske domstole og dels danske muslimer håndterer sammenspillet. 

Mikele har en kandidat i jura fra Aarhus Universitet og har tidligere arbejdet som advokat, men har deponeret sin advokatbestalling i forbindelse med sin ansættelse på Københavns Universitet. I advokatverdenen arbejdede han ved advokatfirmaet Bruun & Hjejle og senere ved Dansk Industri. Begge steder arbejdede han med proces og konfliktløsning og har bl.a. taget Danske Advokaters Mediatoruddannelse. 

Forholdet mellem dansk ret og andre konkurrerende retsordener har været et tilbagevendende tema i hans karriere. Som advokat var han involveret i den stærkt principielle Ajos-sag, der omhandlede forholdet mellem dansk ret og EU-ret, og som det team han var en del af vandt. Han har også arbejdet på emner om Grønlands statsretlige stilling samt om forholdet mellem kollektiv arbejdsret og dansk/EU-ret. Han trækker på disse erfaringer i hans nuværende forskning om forholdet mellem dansk ret og Islam. 

Han underviser pt. i fagene "Introduction to Danish Law" (kandidatfag) og "Familie- og Arveret" (bachelorfag). Han har tidligere undervist i "Statsforfatningsret" (bachelorfag) på Aarhus Universitet i tre år. 

Han er den danske bidragsyder til den årlige rapport "I·CONnect-Clough Center Global Review of Constitutional Law", der undersøger den statsretlige udvikling i en lang række lande. Hans gennemgang af den forfatningsretlige situation i Danmark for 2018 er tilgængeligt her, og hans gennemgang for 2019 er tilgængelig her. I 2019 var han også er den Nationale Akademiske Vejleder for ELSA's Nordic Legal Research Group on Family Law, hvor han vejledte en gruppe danske jurastuderende, der sammen med studerende fra andre lande udgav bogen "The Division of Property Between Unmarried Cohabitees - a Nordic Perspective on Living Together". Han er også medlem af International Network of Scholars Researching Unofficial Marriages

Hans kernekompetencer ligger indenfor Arbejdsret, Familie/Arveret, Statsforfatningsret, Mediation/Alternativ Konfliktløsning, Islamisk Ret, Religion og Ret, samt indenfor emner om retlig pluralisme og konkurrerende retsordener. 

LinkedIn Profil 

Twitter Profil 

ID: 201653359