Magnus Esmark

Magnus Esmark

Ph.d. stipendiat

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixens Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6B.4.09

    Telefon: +45 35 33 17 78

Mit ph.d.-projekt har titlen 'Quoting without referring: Informal citations and the impact of the CJEU in national legal systems'. Projektet handler om EU-Domstolens evne til at styre de nationale domstole, og har sit fokus på de sager, som EUD aldrig for muligheden for at behandle som præjudicielle referencer. Projektet vil forsøge at studere et stort antal af disse sager i kombination med et studie af samarbejdet mellem det europæiske juridiske felt og de nationale juridiske felter for at se, hvordan interaktion mellem felterne faciliterer, at de nationale domstoles sprogbrug rettes ind i overensstemmelse med et sprogligt fællesskab for EU ret. Et sprogligt fælleskab jeg anser som en betingelse for, at EUD på længere sigt kan sikre sin magtposition over de nationale domstole.

Projektet tager tysk og dansk ret som sit case-materiale. Projektets metode bygger videre på de seneste års fremskridt med brug af citationsnetværk inden for retsvidenskaben, navnlig ved at bruge "implicitte" citationer hvor fraser og vendinger genbruges uden at henvise til præjudikater, men også ved at opbygge et tværjurisdiktionelt netværk, hvor EU-domstolens praksis kobles direkte sammen med dansk og tysk domspraksis.

Netværksanalysen kombineres med studier i de nationale juridiske felter, deres formelle og uformelle interaktion med EUD og den skriveproces, i hvilken EUD’s sprog optages – eller ikke optages – i de nationale, juridiske sprog.

Før min ansættelse som ph.d.-studerende arbejdede jeg på iCourts som projektstudent, hvor jeg som en del af forskningsprojektet 'Dogma to Data' undersøgte strukturer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols citationspraksis.

ID: 223346512