Oversigt over udvalg og arbejdsgrupper under studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse

Kvote 2-udvalg

 • Lektor Silvia Adamo (formand for udvalget)
 • Lektor Ida Helene Asmussen
 • Karen Riskær Jørgensen, Studie- og karrierevejleder
 • Mette Bang Saporito, Studie- og karrierevejleder
 • Stine Randel, Studie- og karrierevejleder
 • Joachim Johannes Sieverts Nielsen, Forenede Jurister (FJ) , studenterrepræsentant

Evalueringsudvalg

 • Lektor Amnon Lev, formand
 • Lektor Lin Adrian
 • Melissa Tas, Forenede Jurister
 • Nana Hyttel Alrø, Konservative Jurister

Eksamensankenævn

Ankenævn A (formueretlige fag) består af:

 • Formand Henrik Rothe (beskikket censor)
 • Næstformand Mads Bundgaard Larsen (beskikket censor)
 • Ole Hansen (eksaminationsberettiget underviser)
 • Simon Lindkær Andersen, Konservative Jurister (KJ). (studenterrepræsentant) 

Ankenævn B (Offentligretlige fag, de almene fag og specialfagene):

 • Formand Henrik Rothe (beskikket censor)
 • Næstformand Mads Bundgaard Larsen (beskikket censor)
 • Michael Gøtze (eksaminationsberettiget underviser)
 • Joachim Nielsen, Forenede Jurister (FJ), (studenterrepræsentant)