Referater og dagsordner fra studienævnsmøder

Dagsordner og referater fra Studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse findes på studienævnets side på KU's intranet KUnet.

Personer uden for KU, der ønsker disse dokumenter tilsendt pr. mail, kan henvende sig til rådets sekretær på e-mail: studienaevn@jur.ku.dk.