Medlemmer

Studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse består af 8 medlemmer, hvoraf fire er valgt af og blandt de videnskabelige medarbejdere og undervisere (VIP), og fire er valgt af og blandt de studerende på bacheloruddannelsen i jura. 

VIP-repræsentanter valgt i perioden 1. februar 2019 – januar 2022

  • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen (formand)
  • Peter Blume
  • Mikkel Jarle Christensen
  • Katharina Eva Ó Cathaoir

Studenterrepræsentanter valgt i perioden 1. februar 2020 – januar 2021

Forenede Jurister: (FJ)

Konservative Jurister (KJ)