Vi dyrker synergierne mellem forskning og uddannelse

 

Vigtig viden og nytænkning opstår i samspillet mellem forskning og uddannelse og  i mødet mellem videnskabelige medarbejdere og studerende. Det Juridiske Fakultet arbejder målrettet for at styrke samspillet mellem forskning og uddannelse.

Vi vil:

  • Udvikle vores uddannelser i samarbejde med videnskabelige og administrative medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere, så uddannelserne altid bygger på og inddrager den seneste frontforskning. Uddannelsernes indhold, didaktik og stærke relevans for arbejdsmarkedet skal være genstand for løbende evaluering, udvikling og dialog.
  • Styrke studiemiljøet samt de studerendes adgang til forskningsmiljøerne. De stude­ rende skal i højere grad inddrages i og eksponeres for retsvidenskabelige forsknings­ spørgsmål, dilemmaer, genstandsfelter og metoder.
  • Motivere innovation i forskningen ved at fremme de studerendes bidrag til de videnskabelige medarbejderes arbejde.