Vi udvikler innovative og inspirerende forsknings- og uddannelsesmiljøer

 

Forsknings­ og uddannelsesmæssig excellence forudsætter miljøer, hvor studerende, ansatte og samarbejdspartnere trives. Det Juridiske Fakultet arbejder for at udvikle forsknings­ og uddannelsesmiljøer, der inspirerer og motiverer fællesskabet, nysgerrig­ heden og engagementet.

Vi vil:

  • Tiltrække, udvikle og fastholde talent inden for forskning, uddannelse og administration. Derfor tilbyder vi uddannelse og forskning af højeste internationale kvalitet, som stimulerer og udfordrer. Og vi arbejder for synlige og klare karriereveje, som fordrer faglig og personlig udvikling for videnskabelige og administrative medarbejdere.
  • Styrke faglige fællesskaber, som kan stimulere, udfordre og understøtte forskning og uddannelse af højeste kvalitet samt styrke de faglige synergier på tværs af Københavns Universitet.
  • Opsøge nye strategiske partnerskaber med relevante organisationer, virksomheder og universiteter i vores omverden med henblik på at fremme nye og tværfaglige samarbejder af højeste grundvidenskabelige og praktiske relevans.
  • Fremme entreprenørskab og innovation gennem udvikling af nye typer samspil mellem forskning, uddannelse og den juridiske profession.