Vi skaber de nødvendige forbindelser mellem juraen og den digitale udvikling

 

Digitalisering og ny teknologi kommer til at få afgørende betydning for arbejdsmarkedet og for måden, vi er sammen på som mennesker. Det Juridiske Fakultet ønsker at udforske og udvikle de retlige aspekter af digitaliseringen, så digitalisering og retssikkerhed går hånd i hånd. Samtidig er vi forpligtede til at forholde os til digitaliseringens betydning for den juridiske profession og vores uddannelser.

Vi vil:

  • Styrke forskning i digitaliseringens konsekvenser for retssikkerheden i samfundet – for individet, den offentlige sektor og det private erhvervsliv.
  • Etablere samarbejder med andre forsknings­ og uddannelsesfelter og sikre, at udviklin­ gen af nye regulatoriske rammer går hånd i hånd med den fortsatte udvikling af digitale løsninger.
  • Fremtidssikre den juridiske profession ved at udvikle indholdet i vores uddannelser, så juridiske kandidater fortsat er uundværlige for arbejdsmarkedet.
  • Udforske og udnytte de pædagogiske og didaktiske potentialer inden for digital læring og anvendelsen af nye digitale læringsredskaber på fakultetets uddannelser.
  • Identificere og udnytte de snitflader, hvor digitalisering kan bidrage positivt til fakultetets drift, administration og kommunikation.