Vi identificerer og løser udfordringer i samfundet

 

Al udvikling rejser nye retlige spørgsmål. Det Juridiske Fakultet arbejder aktivt for at identificere og finde løsninger på de retlige udfordringer, som vores samfund møder.

Vi vil:

  • Værne om, udvikle og prioritere forskning og uddannelse i grundlæggende demokratiske og menneskeretlige værdier på højeste internationale niveau for at bidrage til udviklingen af de retlige rammer for velfærdssamfundet.
  • Samarbejde med andre fakulteter på Københavns Universitet samt relevante private og offentlige aktører om at identificere aktuelle problemer og bidrage aktivt til at udvikle løsninger.
  • Styrke koblingen mellem uddannelse og samfund ved i stadig stigende grad at inddrage aktuelle tendenser og problemstillinger som omdrejningspunkt for undervisningen.