Dekan og prodekaner – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Om fakultetet > Ledelse > Dekan og prodekaner

Dekan og prodekaner

Fakultetets ledelse

Fra venstre: Prodekan Stine Jørgensen, Prodekan Henrik Palmer Olsen og Dekan Jacob Graff Nielsen