De juridiske uddannelser er positiv akkrediteret – Københavns Universitet

De juridiske uddannelser er positiv akkrediteret

I september 2015 modtog Det Juridiske Fakultet af Akkrediteringsrådet en betinget positiv akkreditering for bacheloruddannelsen, mens den juridiske kandidatuddannelse fik en positiv akkreditering. Fakultetet igangsatte en målrettet indsats mod en positiv akkreditering og indsendte ultimo 2016 en ansøgning her om på baggrund af en lang række indsatser. I juni 2017 vedtog Akkrediteringsråd således, på baggrund af ansøgningen om genakkreditering, et panelmøde og en række opklarende spørgemål, således at give den juridiske bacheloruddannelse en positiv akkreditering.

Fakultetet har siden 2015 arbejdet med et stort forandringsprojekt, der har resulteret i følgende:

  • Ny undervisningsforpligtelse for VIP med fast vejledningsforpligtelse
  • VIP/DVIP-politik – udbredt til hele KU som led i institutionsakkreditering
  • Statement for forskningsbaseret uddannelse
  • Uddannelseskoordinatorer i alle forskningscentre
  • Klarere roller og ansvar (funktionsbeskrivelser for uddannelseskoordinatorer, fagledere og fagansvarlige)
  • Koordination mellem forskere og undervisere i mødeforum UDD-FORSK
  • Ændring af fagsammensætning
  • Ændring af VIPs andel af BA-vejldning fra 17-72% (fra 40% til 80% for specialer)
  • Ændring af BA-vejledning, opkvalificering af vejlederkorps
  • Analyse af studieadministrativ understøttelse, 24 tiltag og 2 arbejdsgrupper (en for studerende og en for VIP/DVIP, der stadig fungerer den dag i dag!