7. september 2021

Ledige ph.d.-stipendiater i grundlæggende formueret

PH.D.-STIPENDIATER

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, opslår et antal stillinger som ph.d.-stipendiater til besættelse 1. februar 2022. Ansøgningsfrist den 17. oktober 2021.

Ph.d.-studerende

Det Juridiske Fakultet har udpeget den grundlæggende formueret som et af sine strategiske satsningsområder i de kommende år. Den strategiske satsning skal udmønte sig i en markant udbygning af formueretten på fakultetet både i relation til forskning og undervisning.

Vi søger kandidater, der har lyst til at være en del af og være med til at udbygge et førende formueretligt forskningsmiljø og bidrage til at udvikle formueretten på Det Juridiske Fakultetet og i samfundet.

Interesserer du dig for formueret, og vil du gerne have mulighed for at fordybe dig i et formueretligt forskningsprojekt, håber vi at modtage en ansøgning fra dig. Se opslaget her