19. marts 2019

Påvirkningsagenter

Folketinget behandler for tiden et lovforslag fra Justitsministeren, som vil gøre det strafbart at samarbejde med en fremmed efterretningstjeneste om at ”udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse” (L 95). Baggrunden for lovforslaget er bekymringen for påvirkningsoperationer, som kan true og udfordre åbne demokratier og splitte det internationale samarbejde.

Ønsket om at modvirke påvirkningsvirksomhed, som foregår i ledtog med en fremmed efterretningstjeneste, er i sig selv anerkendelsesværdigt nok. En kriminalisering vil imidlertid skabe en kolossal retsusikkerhed og en risiko for at lægge bånd på den frie, åbne og kritiske offentlige debat. Folketinget afviste i 1952 den slags lovgivning.

Det er bekymrende, at der nu tegner sig et flertal for vedtagelse af Justitsministerens lovforslag. Det ville være bedre at modarbejde udenlandsk påvirkningsvirksomhed med andre midler end de strafferetlige, herunder ved at lade sandhedsværdien af tvivlsomme oplysninger stå deres prøve i den offentlige debat.

Læs kronik på Altinget.dk her.

Se også interviewet i Deadline