Udvikling

Løbende projekter

Gennemførte projekter

Løbende projekter

Til toppenElektronisk tidsskrift “UCPH Law Journal for Fiscal Relations (FIRE Journal)”

Projektet vedrører udviklingen af et elektronisk tidsskrift på området for skatte- og afgiftsret, hvor redaktionen består af forskere, studerende og praktikere fra erhvervslivet. Hovedformålet er, at studerende under vejledning af en forsker eller praktiker skriver en innovativ og videnskabelig artikel til e-tidskriftet ”UCPH Law Journal for Fiscal Relations”. Projektet er medfinansieret af Fonden for Entreprenørskab. Projektet er udviklet i samarbejde med forskningsgruppen FIRE – Research Group for Fiscal Relations. Forskningsgruppen for retsvidenskabelig didaktik bidrager til projektet med rådgivning og evaluering af forløbet.

Forskningsgruppens repræsentanter i projektet: Karina Kim Egholm Elgaard, ph.d. (tovholder); Bente Kristiansen, ph.d.; Werner Schäfke, ph.d.

Samarbejdspartner: FIRE – Research Group for Fiscal Relations, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Periode: 2017 og fremefter.

Til toppenKU’s feedbackindsats

KU’s feedbackindsats fokuserer på at styrke den formative feedback til studerende. I 2017 består indsatsen i en række pilotprojekter på alle fakulteter vedrørende former for formativ feedback, bl.a. kriteriebaseret feedback og feedback-sheets. Indsatsen omfatter også produktion og udbredelse af en række korte videoer om feedback, som kan inspirere undervisere og studerende til at arbejde med forskellige feedbackformer. En detaljeret beskrivelse findes på KU’s intranet.

Forskningsgruppens repræsentant i projektet: Bente Kristiansen, ph.d.

Periode: 2017

Gennemførte projekter

Til toppen Tværfaglig og tværfakultær uddannelse

Projektet ”Tværfaglig og tværfakultær uddannelse” er et tværfakultært forskningsprojekt på Københavns Universitet om tværfaglig undervisning Forskningsgruppen indgår med delprojektet ”Development of concepts for interdisciplinary and interfaculty course options for the BA- and MA-programs at the Law Faculty”. Inden for delprojektet er bl.a. forsket i eksterne underviseres syn på tværfaglighedens rolle i den juridiske uddannelse.

Delprojektets tovholder: Jakob v. H. Holtermann, ph.d.

Medarbejdere i delprojektet: Werner Schäfke, ph.d.; Martine Stagelund Hvidt, ph.d.

Samarbejdspartner: Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Københavns Universitet

Periode: 2013–2017

Til toppen Forskningsbaseret uddannelse

Projektet ”Forskningsbaseret uddannelse” er et tværfakultært forskningsprojekt på Københavns Universitet. Inden for projektet forskes i integration af forskning og undervisning, herunder bidrag til at styrke forskningsbaseringen i enkelte forløb samt hele uddannelser. Forskningsgruppen indgår med delprojektet ”Styrket forskningsbaseret uddannelse via udvikling, gennemførelse og evaluering af sammenhængende undervisningsforløb på Det Juridiske Fakultet”. Delprojektet bidrager til revisionen af cand.jur.-uddannelsen og varetager kvalitetsudvikling af fakultets uddannelse cand.soc. i jura, som startede 2015. Forskningsgruppen er desuden repræsenteret i den overordnede projektgruppe så vel som projektets taskforce.

Delprojektets tovholder: Prodekan for uddannelse Stine Jørgensen, ph.d.

Medarbejdere: Werner Schäfke, ph.d.; Louise Victoria Johansen, ph.d.

Samarbejdspartner: Pædagogisk Center Samfundsvidenskab (PCS), Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Periode: 2013–2017

Til toppen Undervisningsportfolio

Projektet ”Undervisningsportfolio” udvikler retningslinjer og vejledninger til undervisningsportfolio samt redskaber til underviseres løbende og systematiske refleksion over egen undervisning. Herudover indgår forskningsgruppen i projektet med en workshop om undervisningsportfolier til ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter samt udvikling af en kursusportfolio til et obligatorisk fag på den juridiske bacheloruddannelse.

Fakultetets repræsentant i projektet: Werner Schäfke, ph.d.

Samarbejdspartnere: Københavns Universitet Universitetspædagogiske Indsats (KUUPI); Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Periode: 2013–2017

Til toppen Kollegasparring

Projektet ”Kollegasparring” udvikler og afprøver forløb for professionelle samtaler om undervisningen, som skal styrke konkrete undervisningsmiljøer på Københavns Universitet. Forskningsgruppen indgik et samarbejde for projektet for at udvikle og afprøve sådan et kollegasparringsforløb skræddersyet til det obligatoriske fag ”Ret, moral og politik” på den juridiske bacheloruddannelse.

Fakultetets repræsentanter i projektet: : Louise Victoria Johansen, ph.d.; Lene Juhl Friedrichsen

Samarbejdspartnere: Københavns Universitets Universitetspædagogiske Indsats (KUUPI); Institut for Naturfagenes Didaktik (IND), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Periode: 2014–2017