Om forskningsgruppen

Etableringen af forskningsgruppen er udtryk for et øget fokus på pædagogisk og didaktisk udvikling af undervisningen på Det Juridiske Fakultet.

Forskningsgruppen er stærkt inspireret af paradigmet Scholarship of Teaching and Learning, som anbefaler en integreret tilgang til universitetspædagogisk og fagdidaktisk forskning, sådan at den fagdidaktiske forskning i høj grad udspringer af forskernes eget virke som undervisere. Det er baggrunden for, at forskningsgruppens arbejde spiller ind i den pædagogisk-didaktiske kompetence­udvikling på fakultetet.  

Gruppen samarbejder med universitetspædagogiske enheder på Københavns Universitet og andre universiteter samt med relevante forskningsmiljøer, især inden for retsvidenskabelig fagdidaktik, professionsforskning, videnssociologi, læringsteori og sprogvidenskab, både nationalt og internationalt.

Forskere på Det Juridiske Fakultet, som arbejder med forsknings- eller udviklingsprojekter af pædagogisk eller didaktisk karakter, er meget velkomne til at kontakte forskningsgruppen vedrørende sparring.