Læringskonsulent Bente Kristiansen udgiver bog – Københavns Universitet

08. juni 2017

Læringskonsulent Bente Kristiansen udgiver bog

Med sin ny udgivelse Om at skrive på universitetet giver Bente Kristiansen tips til undervisere, der gerne vil forbedre deres studerendes skrivekompetencer

Om at skrive på universitetet handler om de vanskeligheder, studerende typisk har med akademisk skriftlighed.

Bogens hovedpointe er, at det skriftlige udtryk i et fag hænger nøje sammen med fagets argumentations- og arbejdsform. Derfor bør den faglige undervisning inkludere skriftlige læringsaktiviteter. Bogen giver en lang række konkrete eksempler på, hvordan man inddrager skriftlige læringsaktiviteter i undervisningen. Den henvender sig til undervisere inden for alle fag, og fordrer ingen særlig kendskab til læring. Læs forlagets præsentation af bogen.

Læringskonsulent Bente Kristiansen er ansat på Det Juridiske Fakultet i Uddannelsesservice, hvor hun bl.a. arbejder med pædagogiske kurser samt pædagogisk og didaktisk sparring og udvikling.