Fagdidaktikken bag “FIRE Journal” kommunikeres verden rundt – Københavns Universitet

13. november 2017

Fagdidaktikken bag “FIRE Journal” kommunikeres verden rundt

Undervisningsbaseret forskning er et nyt bidrag til udvikling af undervisningen på Det Juridiske Fakultet. Forskningsgruppen for Retsvidenskabelig Didaktik og Fiscal Relations Research Group har i samarbejde udviklet et kursus, som giver studerende mulighed for forskende læring og for at publicere i det nye tidsskrift ”UCPH Fiscal Relations Law Journal (FIRE Journal)”.

Flere af projektets medlemmer har præsenteret kursusdesignet for et dansk publikum på Dansk Universitetspædagogisk Netværks årlige konference i Vejle i maj.

I oktober afholdt Werner Schäfke en workshop sammen med Ian Drake fra Montclair State University på den årlige konference for Association for Interdisciplinary Studies i Baltimore. Her skulle deltagerne med udgangspunkt i dette kursusdesign udarbejde egne designs for læringsmiljøer som faciliterer studerendes tværfaglige forskningsaktiviteter.

I december skal Bente Kristiansen deltage i konferencen ”Research in Legal Education: State of the Art?”. i Sydney og her præsentere et foredrag om kursusdesignet.

I januar næste år tager Werner Schäfke til Tartu for at præsentere forskningsresultater vedrørende de studerendes  tilgang til forskningsmæssige processer til et europæisk publikum på konferencen ”‘Teaching for learning – the university perspective”.