Ny artikel om forskningsbaseret undervisning i ”UCPH Fiscal Relations Law Journal”-kurset – Københavns Universitet

11. april 2018

Ny artikel om forskningsbaseret undervisning i ”UCPH Fiscal Relations Law Journal”-kurset

De didaktiske overvejelser bag kurset beskrives nu systematisk i en nyudgiven artikel.

Artiklen begrunder de didaktiske overvejelser i et bredt spektrum af forskning om undervisning og læring i videregående uddannelser og argumenterer for, hvordan disse forskningsresultater kan bruges til at løse visse problemer inden for juridisk uddannelse, såsom et behov for mere studentercentreret læring, videreudvikling af kompetencer for kritisk tænkning og problemløsning. Endelig beskriver artiklen, hvordan disse overvejelser implementeres i UCPH Fiscal Relations Law Journal kursusdesignet. Artiklen er skrevet af medlemmer af Forskningsgruppen for retsvidenskabelig didaktik og Fiscal Relations Research Group.