8. maj 2018

Tilmeld dig KUs undervisernetværk for innovation og entreprenørskab i undervisningen

Undervisernetværket giver mulighed for at udveksle erfaringer med I&E i undervisningen samt bidrage til at skabe gode rammer for implementering og videreudvikling af I&E-elementer og  modeller til undervisningsbrug.

Undervisernetværket arrangerer løbende arrangementer med udgangspunkt i ønsker fra netværkets medlemmer.

Henvendelser vedrørende undervisernetværket, medlemskab, arrangementer og lignende kan rettes til netværkskoordinatorer adjunkt Werner Schäfke werner.schaefke@jur.ku.dk  og lektor Karina Kim Egholm Elgaard karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk eller specialkonsulent Therese Hyll Bruun thla@adm.ku.dk.

Du kan tilmelde dig undervisernetværkets mailingliste ved at skrive til Therese Hyll Bruun thla@adm.ku.dk.