8. maj 2018

Hvad er innovation i undervisningen på KU?

Under arrangementet zoomer vi ind og ud på innovation i undervisningen ved at præsentere tankerne bag en kommende kortlægning af innovations- og entreprenørskabskurser på KU og ved at give et indblik i de mange tilgange, vi arbejder med som undervisere. Arrangementet vil også byde på konkret indsigt i tre vidt forskellige innovationsperspektiver og kurser.

Oplægsholdere

  • Adjunkt og koordinator for I&E undervisernetværket Werner Schäfke, Det Juridiske Fakultet, om den kommende analyse af innovationskurser på KU
  • Lektor Helle Winther, Institut for Idræt og Ernæring, om Dansedage med unge – sammenhængen mellem krop, lederskab og innovativ undervisning
  • Professor MSO Claus Bøttcher Jørgensen, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, om kursus om innovation og patenter
  • Postdoc Per Halstrøm og Lektor Christine Isager, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, om kursus i innovationsprocesser for retorikere

Hvor og hvornår finder arrangementet sted

  • Dato: 24. maj 2018, kl. 14:00–16:00
  • Sted: Mærsk-Tårnet – Foredragssalen 7.15.92 (Bygning 7, 15. etage) – Blegdamsvej 3B, 2200 København N
  • Det er gratis at deltage i arrangementet.

Tilmeld dig her senest 22. maj 2018.