Vil du gerne give bedre specialevejledning til de studerende? – Københavns Universitet

Vil du gerne give bedre specialevejledning til de studerende?

Har du lyst til at blive bedre til at give god specialevejledning til de studerende? Har du lyst til at lære om god specialevejledning gennem direkte feedback med aktuelle specialestuderende ved hjælp af realistiske cases i workshoppen?

I workshoppen vil du komme til at arbejde sammen med kolleger om at vejlede en specialestuderende, der har brug for konkret vejledning til sit igangværende speciale. Gennem strukturerede forløb vil du få feedback fra de deltagende specialestuderende på, hvordan de oplever forskellige vejledningssituationer. På den baggrund arbejder vi videre med, hvordan vi kan forbedre specialevejledninger: er der nogen strukturelle eller praktiske problemer, vi kan gøre noget ved? Kan pædagogisk forskning give brugbare forklaringer på, hvad der virker eller ikke virker i vejledningssituationer? Og ikke mindst: hvordan kan vi forbedre vores vejledninger fremover – kan vi udvikle redskaber, vejledninger eller lignende, som kan hjælpe underviserne og understøtte specialevejledningen?

Program:

 • Intro til workshoppen – samt refleksion over læste artikler på baggrund af spørgsmål stillet på forhånd.
 • Vejlederne arbejder i grupper á 3-4 personer. Hver gruppe får ’besøg’ af en specialestuderende, der beder om vejledning på et spørgsmål/problem, vedkommende har pt.
 • De studerende sætter sig sammen og taler om den vejledning, de har fået: hvad kunne de bruge/ ikke bruge og hvorfor. Vi andre lytter; mulighed for uddybende spørgsmål.
 • Vejlederne reflekterer over det, de studerende har bemærket vedr. vejledningen og supplerer med deres egen oplevelse af situationerne.
 • På den baggrund giver hver gruppe af vejledere 3-5 gode råd om vejledning og noterer 3-5 særlige behov, vejledere har for at give god vejledning, fx ønsker om pædagogisk- didaktiske redskaber.
 • Opsamling: Hvad har vi erfaret? Og hvordan kan vi gå videre:
  •  Hvilke typer af problemstillinger: strukturelle, praktiske etc.?
  • Hvordan kan den læste litteratur bidrage til at forstå problemstillingerne/ anvise mulige løsninger?
  • Hvilke problemstillinger kan man arbejde videre med og hvordan (fx udarbejde redskaber/guidelines eller andet)

Workshoppen faciliteres af adjunkt og postdoc Karina Kim Egholm Elgaard samt læringskonsulent Bente Kristiansen. Hvis du vil vide mere, så ring eller skriv til:

Karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk, tlf. 23 43 53 85 eller bente.kristiansen@jur.ku.dk, tlf. 93565016

Workshoppen er en obligatorisk del af universitetspædagogikum og af ph.d.’ernes pædagogiske kursus.

Tilmelding senest den 20. januar 2017 til: Bente.Kristiansen@jur.ku.dk. Efter tilmelding får du et par artikler om relevant forskning på området, som vil blive inddraget i workshoppens arbejde.