Forskningsgruppen for retsvidenskabelig didaktik

Gruppen forsker tværvidenskabeligt med spørgsmål relateret til uddannelse af jurister samt juristers arbejdsmarked og kompetencebehov. Gruppen bidrager til udvikling af retsvidenskabelig didaktik og videreudvikling af retsvidenskabelige uddannelser.

Disse forskningsspørgsmål går på tværs af følgende forskningsområder:

  • Universitetspædagogik og læringsteori
  • Videnssociologi
  • Professionsforskning i forhold til den juridiske profession
  • Sprogvidenskab og
  • Videnskabsforskning.

Gruppen understøtter den igangværende forskning på fakultetet indenfor de nævnte områder og formidler denne forskningsbaserede viden gennem publicering, workshops og videreuddannelser for såvel fakultetets undervisere som undervisere i retsvidenskabelige uddannelser i ind- og udland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksternt tilknyttede

Kontakt

Werner Schäfke-Zell

Adjunkt
Werner Schäfke-Zell

Det Juridiske Fakultet
Københavns Universitet
Søndre Campus, Bygning: 5C.2.18
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Telefon: (+45) 35 33 37 41
E-mail: werner.schaefke-zell@jur.ku.dk

Tidligere arrangementer