Medlemsmøde i Juridisk Forening 27. marts 2023

Juridisk Forening indkalder til medlemsmøde mandag den 27. marts 2023 kl. 17.00 i Østre Landsret Østre, Landsrets Plads 1, 2150 Nordhavn.

Ved mødet vil professor, Ph.D. Trine Baumbach og vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich tale over emnet:

Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse

og voldtægtssagens gang.

Danmark har haft en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse siden 1. januar 2021. I foredraget præsenteres den nye bestemmelse samt nogle af grundene til, at voldtægtssager kan være svære at håndtere i retsvæsenet.

Foredragsholderne vil også redegøre for de tiltag der er taget hos politiet og ved anklagemyndigheden for at give sagsbehandlerne forståelse for disse sagers kompleksitet. Ligeledes præsenteres retspraksis efter den nye bestemmelse

Efter foredraget vil der være en let buffetservering.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne


Mads Bryde Andersen

Tilmelding er ikke nødvendig.