Juraportal.dk lukker - 2 nye løsninger opstårIn English


To nye løsninger som erstatning for juraportalen

Det Juridiske Fakultet og Det Juridiske Fakultetsbibliotek, der er en del af Københavns Universitets Biblioteks- og Informationsservice, KUBIS, tilbyder følgende to løsninger som erstatning for juraportalen:

Jura LibGuides
https://kub.kb.dk/jura

I Jura LibGuides finder du de fleste af Juraportalens kendte ressourcer, stadig grupperet efter lande og emner. Jura LibGuides indeholder også en lang række nye funktionaliteter som søgevejledninger, henvisninger til både trykte og elektroniske artikler og bøger, præsentationer af nye bøger, filmklip samt slides/kursusmaterialer.

De nordiske Juristmøder
https://jura.ku.dk/njm/

Alle artikler og debatter fra De nordiske Juristmøder siden 1948 er digitaliseret.  Digitaliseringen giver mulighed for at få indblik i den retsvidenskabelige forskning og debat i de nordiske lande siden 1948. De nordiske Juristmøder afholdes hvert 3. år på skift imellem de nordiske lande.


Baggrunden for lukningen af juraportalen

Juraportalen lukker pr. 1. juli 2011. Juraportal.dk har eksisteret siden 2005 og har været en særdeles velbesøgte fagportal, hvor relevante elektroniske ressourcer inden for det juridiske fagområde har været samlet og stillet til rådighed for brugerne.

Juraportal.dk har siden 2006 været et samarbejde mellem en række biblioteker med et juridisk sigte og har formidlet betalingsressourcer fra disse institutioner. Det Juridiske Fakultet har været ansvarlig for vedligeholdelsen af portalen. Juraportal.dk har været støttet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF).

Deltagende biblioteker:  

  • CBS Bibliotek
  • Handelshøjskolens Bibliotek i Aarhus 
  • Det Juridiske Fakultetsbibliotek : Københavns Universitet
  • Det Kongelige Bibliotek
  • Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek : Aarhus Universitet
  • Statsbiblioteket
  • Syddansk Universitetsbibliotek
  • Aalborg Universitetsbibliotek

Siden 2009 har Det Juridiske Fakultet arbejdet intenst på at finde en alternativ softwareløsning for Juraportal.dk. Fakultetet har bl.a. indgået et samarbejde med AsiaPortal.info og Det Virtuelle Musikbibliotek (DVM) om at finde ny portalsoftware, og sammen med AsiaPortal.info er det også søgt om støtte ved DEFF. Det Juridiske Fakultet har derudover søgt om støtte til at videreføre Juraportalen.dk ved eksterne partnere.

Desværre har ingen af løsningerne vist sig farbar, og Juraportalen lukker derfor pr. 1. juli 2011.