Brugerforslag

Projekt Jurabog er fortsat i en pilotfase, hvor nyere værker, som allerede findes som pdf-filer lægges ind.

Der er imidlertid søgt om fondsstøtte til at kunne digitalisere en stor del af den juridiske litteratur, som ikke er tilgængelig i pdf-form. Denne litteratur er særdeles omfattende. Derfor må der prioriteres.

Har du forslag til ældre værker, som efter din opfattelse bør indlægges i Projekt Jurabog, så skriv til den projektansvarlige,

Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen
mads.bryde.andersen@jur.ku.dk